Bolagsstyrning

Ledning

Per Axel Sundström, Verkställande direktör


 Styrelse

Peter Norman, Styrelseordförande

Oscar Engelbert, Ordinarie ledamot

Per Axel Sundström, Ordinarie ledamot